other
Các sản phẩm trung gian được cung cấp bởi Keynovo Công nghệ sinh học chủ yếu bao gồm các chất trung gian dược phẩm, trung gian peptide và hữu cơ Trung gian. Theo ứng dụng, nó được chia thành các hợp chất dị hợp, API Trung gian, vật liệu OLED trung gian, và diphenylamine Trung gian.

Tổng cộng 0 trang.

Sản phẩm mới

Nhấn vào đây để lại tin nhắn

để lại lời nhắn
Nếu Bạn quan tâm đến các sản phẩm của chúng tôi và muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng để lại tin nhắn ở đây, chúng tôi sẽ trả lời bạn ngay khi chúng tôi có thể.

Trang Chủ

Các sản phẩm

trong khoảng

tiếp xúc