other
Các sản phẩm chống trầm cảm được cung cấp bởi Keynovo Biotech chủ yếu bao gồm API và Trung gian. Các sản phẩm chính bao gồm trazodone (CAS19794-93-5), Sertraline (CAS 79617-96-2), Mianserin (CAS 24219-97-4)

Tổng cộng 1 trang.

Sản phẩm mới

Nhấn vào đây để lại tin nhắn

để lại lời nhắn
Nếu Bạn quan tâm đến các sản phẩm của chúng tôi và muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng để lại tin nhắn ở đây, chúng tôi sẽ trả lời bạn ngay khi chúng tôi có thể.

Trang Chủ

Các sản phẩm

trong khoảng

tiếp xúc