other
Covid-19 Sản phẩm được cung cấp bởi Keynovo Biotech chủ yếu bao gồm các thành phần dược phẩm đang hoạt động, trung gian và tá dược. Các sản phẩm chính là chloroquine phosphate (CAS 50-63-5), hydroxychloroquine (CAS 118-42-3), Sulfobutyl Ether-cyclodextrin (CAS 182410-00-0)

Tổng cộng 1 trang.

Sản phẩm mới

Nhấn vào đây để lại tin nhắn

để lại lời nhắn
Nếu Bạn quan tâm đến các sản phẩm của chúng tôi và muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng để lại tin nhắn ở đây, chúng tôi sẽ trả lời bạn ngay khi chúng tôi có thể.

Trang Chủ

Các sản phẩm

trong khoảng

tiếp xúc