other
Các sản phẩm kháng sinh được cung cấp bởi Keynovo Biotech chủ yếu bao gồm beta lactams, aminoglycoside, macrolide và peptide kháng sinh. Các sản phẩm chính bao gồm amoxicillin (CAS26787-78-0), Azithromycin (CAS 83905-01-5), Ivermectin (CAS 70288-86-7)

Tổng cộng 1 trang.

Sản phẩm mới

Nhấn vào đây để lại tin nhắn

để lại lời nhắn
Nếu Bạn quan tâm đến các sản phẩm của chúng tôi và muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng để lại tin nhắn ở đây, chúng tôi sẽ trả lời bạn ngay khi chúng tôi có thể.

Trang Chủ

Các sản phẩm

trong khoảng

tiếp xúc