other
Các sản phẩm Corticosteroid được cung cấp bởi Keynovo Biotech chủ yếu bao gồm API và Trung gian. Các sản phẩm chính bao gồm Dexamethasone (CAS 50-02-2), Hassinaide (CAS 3093-35-4), và Halometasone (CAS 50629-82-8).

Tổng cộng 1 trang.

Sản phẩm mới

Nhấn vào đây để lại tin nhắn

để lại lời nhắn
Nếu Bạn quan tâm đến các sản phẩm của chúng tôi và muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng để lại tin nhắn ở đây, chúng tôi sẽ trả lời bạn ngay khi chúng tôi có thể.

Trang Chủ

Các sản phẩm

trong khoảng

tiếp xúc