other
Các chất bảo quản mỹ phẩm được cung cấp bởi Keynovo Biotech chủ yếu bao gồm methyl paraben, butyl paraben, axit benzoic, paraben ethyl, isopropyl Paraben, Propyl Paraben, Isobutylparaben, v.v

Tổng cộng 1 trang.

Sản phẩm mới

Nhấn vào đây để lại tin nhắn

để lại lời nhắn
Nếu Bạn quan tâm đến các sản phẩm của chúng tôi và muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng để lại tin nhắn ở đây, chúng tôi sẽ trả lời bạn ngay khi chúng tôi có thể.

Trang Chủ

Các sản phẩm

trong khoảng

tiếp xúc